اخبار


فراخوان ها

پنجمین نشست از مجموعه نشست های بررسی استانداردهای کتاب کودک روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 96 با موضوع مخاطب شناسی کتاب کودک برگزار می شود.

پنجمین نشست از مجموعه نشست های بررسی استانداردهای کتاب کودک روز یکشنبه دهم اردیبهشت م...

پنجمین نشست از مجموعه نشست های بررسی استانداردهای کتاب کودک روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 96 با موضوع مخاطب شناسی کتاب کودک برگزار می شود. به گزارش رئیس دبیرخانه تخصصی ارتقاء کیفیت محصولات و فعالیت های فرهنگی، این نشست دهم اردیبهشت...
09 اردیبهشت 1396 16:30
فراخوان چهارمین دوسالانه جشنواره ملی ارتقاء کیفیت محصولات و فعالیت‌های فرهنگی منتشرشد.

فراخوان چهارمین دوسالانه جشنواره ملی ارتقاء کیفیت محصولات و فعالیت‌های فرهنگی منتشرشد...

به گزارش دبیرخانه دائمی ارتقاءکیفیت محصولات و فعالیت های فرهنگی"چهارمین دوسالانه جشنواره ملی ارتقاء کیفیت محصولات و فعالیت‌های فرهنگی" همزمان با برگزاری چهارمین دو سالانه همایش علمی ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی در ابتدای تابست...
15 اسفند 1395 17:51
فراخوان چهارمین دوسالانه همایش ملی ارتقاء کیفیت محصولات و فعالیت‌های فرهنگی تمدید شد

فراخوان چهارمین دوسالانه همایش ملی ارتقاء کیفیت محصولات و فعالیت‌های فرهنگی تمدید شد

چهارمین دوسالانه همایش و جشنواره ملی ارتقاء کیفیت محصولات و فعالیت‌های فرهنگی در ابتدای تابستان 96، از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با مشارکت دستگاه های فرهنگی و موسسات مردم نهادبرگزار می‌شود. 
15 اسفند 1395 15:42
 دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی درس گفتارهای ارتقاء کیفیت محصولات فرهنگی با موضوع «آینده نگاری ارتقای کیفیت صنایع فرهنگی»  روز سه شنبه  هفدهم ا سفندماه 95  برگزار می شود

دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی درس گفتارهای ارتقاء کیفیت محصولات فرهنگی با موضوع...

دومین نشست ازسلسله نشست های  تخصصی ارتقاء کیفیت محصولات وفعالیت های فرهنگی با عنوان درس گفتارهای کیفیت فرهنگی باموضوع «آینده نگاری ارتقای کیفیت صنایع فرهنگی»  روز سه شنبه 17 سفندماه 95  برگزار می شو...
15 اسفند 1395 14:37
پوستر سومین همایش و دومین جشنواره ارتقای آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی

پوستر سومین همایش و دومین جشنواره ارتقای آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی

پوستر سومین همایش و دومین جشنواره ارتقای آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی منتشر شد.
01 خرداد 1394 18:30
فراخوان سومین همایش ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی

فراخوان سومین همایش ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی

فراخوان سومین همایش ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
26 مهر 1393 18:21