درباره ما  /  همایش و جشنواره ها  /  معرفی جشنواره و همایش سوم

سومین همایش و دومین جشنواره بین المللی ارتقاء کیفیت محصولات فرهنگی


سومین همایش ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی در سال 1394، از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزارشد. این همایش در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) پیرامون ضرورت ارتقای کیفیت و محصولات فرهنگی کشور، با هدف فراهم کردن زمینه مدیریتی و محتوایی لازم جهت ارتقای کیفی تمامی فعالیت‌ها و محصولات فرهنگی، برگزار شد.

رؤسای سومین همایش ملی و دومین جشنواره ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی

رئیس شورای سیاست گذاری: حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی

رئیس همایش:  محمود صلاحی

دبیر همایش:  سید مجید کمالی

رئیس کمیته علمی:  مهدی ناظمی اردکانی

مسئول دبیرخانه و رئیس کمیته جشنواره: مریم بیرامی

رئیس کمیته ارتباطات و تبلیغات: مهدی محمدی

رئیس کمیته اجرا و نمایشگاه: علی اصغر خسروی

اعضای شورای سیاست گذاری

حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی: حوزوی، دبیر شورای فرهنگی نهاد رهبری، رییس شورای سیاست گذاری

محمود صلاحی: رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رییس دبیرخانه کیفیت

سید مجید کمالی: دکترای فلسفه، رییس مرکز مطالعات فرهنگی، قائم مقام رییس دبیرخانه

حسن خجسته: دکترای علوم ارتباطات، عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما، عضو شورای سیاست گذاری

مهدی ناظمی اردکان: دکترای مدیریت دولتی، دبیر کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی، عضو شورای سیاست گذاری

محسن میرزایی: دکترای مدیریت دولتی، دبیر هیأت دولت، عضو شورای سیاست گذاری

مجید ملکی تبار: دکترای مدیریت استراتژیک، قائم مقام معاون آموزش و پژوهش دانشگاه صدا و سیما، عضو شورای سیاست گذاری

محمد اسحاقی: دکترای مدیریت دولتی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو شورای سیلست گذاری

زهرا سجادی: دکترای مدیریت رفتار سازمانی، رییس مجمع زنان انقلاب اسلامی، عضو شورای سیاست گذاری

مریم بیرامی: کارشناس ارشد مدیریت تحول سازمانی، مسئول دبیرخانه و همکاری های علمی پژوهشی مرکز مطالعات، عضو و دبیر جلسات شورای سیاست گذاری

اعضای کمیته علمی سومین همایش ملی ارتقای کیفیت

سید مجید کمالی: دکترای فلسفه، رییس مرکز مطالعات فرهنگی، قتئم مقام رییس دبیر خانه

حسن خجسته: دکترای علوم ارتباطات، عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما،عضو کمیته علمی

مهدی ناظمی اردکان: دکترای مدیریت دولتی، دبیر کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی، عضو کمیته علمی

مجید ملکی تبار: دکترای مدیریت استراتژیک، قائم مقام معاون آموزش و پژوهش دانشگاه صدا و سیما، عضو کمیته علمی

ابوالفضل مقدسی: دکترای ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، عضو کمیته علمی

حسین سلطانی: دکترای مدیریت دولتی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین، عضو کمیته علمی

حسن بلخاری: دکترای فلسفه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، عضو کمیته علمی

سید باقر میرعبدالهی: دکترای فلسفه، عضو هیتأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو کمیته علمی

مریم بیرامی: کارشناس ارشد مدیریت شورای تحول سازمانی، مسئول دبیرخانه و همکاری های علمی پژوهشی، دبیرخانه جلسات کمیته علمی

محورهای علمی جشنواره:

الف) مبانی، اصول، ارزش ها و اهداف کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

1-مبانی، مفاهیم، ابعاد و مصادیق کیفیت در اندیشه و فرهنگ اسلامی(قرآن و عترت)

2-جهت گیری ها، ویژگی ها، ارزش های اساسی، خطمشی ها و سیاست گذاری های ناظر بر ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

3- آینده پژوهی و آینده نگاری و ترسیم و تبیین نقشه راه ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

4-نیاز سنجی، مخاطب شناسی و تبیین کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی در افق چشم انداز 1404

5- بررسی و رصد ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات دراسناد بالا دستی نظام

ب) آسیب ها، چالش ها، متغیرها و عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

1- آسیب شناسی وضع موجود کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی به لحاظ محتوا، تنوع و جذابیت

2- بررسی و تحلیل چالش ها، موانع و مشکلات ساختاری و قانونی فراروی ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

3- بررسی و تحلیل چالش ها موانع و مشکلات رفتاری( مدیریتی و انسانی) فراروی ارتقاءکیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

4- فرهنگ سازی و شناسایی مولفه ها و شاخص های فرهنگی- اجتماعی موثر بر ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی با تاکید بر فرهنگ اسلامی- ایرانی

5- مطالعه، شناسایی، تحلیل و معرفی عوامل سیاسی- اقتصادی موثر بر ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

ج) فرآیندها، روش ها و استانداردهای ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی مبتنی بر آموزه های دینی و فرهنگ بومی

1- مفهوم پردازی و پیشنهاد استانداردها(معیارهای) مناسب و دقیق در جهت تولید و توزیع محصولات و خدمات فرهنگی

2- بررسی و تبیین چگونگی طبقه بندی محصولات و خدمات فرهنگی و طراحی نظام کدینگ محصولات

3- مطالعه و بررسی تطبیقی تجارت سایر کشورها پیرامون ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی در سایر کشورها

4- طراحی مدل های بومی سنجش و ارزیابی فعالیت ها و محصولات فرهنگی مبتنی بر بر فرهنگ و ارزش های اسلامی- ایرانی

6- مطالعه، بررسی و پیشنهاد روش ها و ابزار و تکنولوژی های مناسب جهت ارتقاء کیفیت ها و محصولات فرهنگی

د) نقش ها و وظایفردستگاه ها، نخبگان و ذی نفعان در ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

1- تحلیل وظایف دستگاه های حاکمیتی در ارتقاء کیفیت ها و محصولات فرهنگی

2- بررسی و تبیین نقش مردم، مشتریان و ذی نفعان در ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

3- تحلیل نقش سرمایه انسانی در ارتقاء، سطح محصولات و افزایش اثر بخشی فعالیت های فرهنگی

4- تعریف نقش و وظایف رسانه های جمعی در ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

5-   طراحی و پیشنهاد مدل ها و شیوه های مشارکت نخبگان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی

ه) محور ویژه ( اقتصاد و فرهنگ، با عزم مدیریت جهادی)

1- تحلیل چگونگی بهره از مدیریت جهادی در ارتقاء کیفیت فعالیت ها و مصولات فرهنگی

2-شناسایی و معرفی زیرساخت ها و ظرفیت های انقلاب اسلامی در جهت ارتقاء فعالیت ها و محصولات فرهنگی

3-تبیین نقش ارتقاء کیفیت فعالیت ها و محصولات فرهنگی دربرخورداری کشور از اقتصاد مقاومتی

4-تبیین و پیشنهاد ساز و کارهای حمایت های کار و سرمایه ی ایرانی در راستای کمک به ارتقاء فعالیت ها و محصولات فرهنگی

5-تبیین نقش فرهنگ و ارزش های اسلانی و اقتصاد دین محور و تاثیر آن بر تولید و عرضه محصولات فاخر

برگزیده های بخش مقالات:

 

بخش محصولات منتخب دستگاه های فرهنگی: