درباره ما  /  معرفی دبیرخانه

معری دبیرخانه ارتقاء کیفیت محصولات فرهنگی

درباره دبیرخانه ي دائمی ارتقاي کیفیت:

پس از دیدار رهبر فرزانه انقلاب با مسئولین نظام فرهنگی کشور مبنی بر جلوگیری از موازی کاری و ارتباط هدفمنددستگاه های فرهنگی ، در راستای فعال سازی تفاهم نامه های منعقد شده در گام نخست کارگروهی تحت نظارت شورای فرهنگی نهاد رهبری با حضور مسئولین دستگاههای فرهنگی تشکیل شد یکی از اهداف مهم کار گروه فراهم کردن مقدمات لازم برای گفتمان سازی بحث ارتقای کیفیت فعالیت ها و محصولات دستگاه فرهنگی بود. برگزاری نشست علمی مقدماتی ارتقای کیفیت در خرداد 1388و بدنبال آن تشکیل کمیسیون های ٧گانه با محوریت مراکز تحقیقاتی کشور و نیز برگزاری اولین همایش ملی ارتقای کیفیت محصولات و فعالیت های فرهنگی با مشارکت تمامی دستگاه های فرهنگی در مهرماه 1389 در سالن اجلاس صدا وسیما صورت گرفت که ماحصل این همایش علمی تولید پیش نویس سند فرادستگاهی ارتقای کیفیت بود در ادامه راه، مسئولیت دبیرخانه دائمی ارتقای کیفیت از بهمن ماه سال 1389 به مرکز مطالعات سازمان فرهنگی ، هنری شهرداری تهران واگذار گردید و در پی آن دو جلد مستندات علمی پژوهشی کمیسیون ها و ویژه نامه همایش توسط دبیرخانه تولید شد.

برگزاری دومین همایش ملی و اولین جشنواره ارتقای کیفیت آثار ، محصولات وفعالیت های فرهنگی در تیرماه 1392 درسالن همایش های بین المللی برج میلاد از اقدامات و تعاملات دبیرخانه و دستگاه های فرهنگی همسو بود که تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری و ساماندهی کمیته ی علمی ، ستاد هماهنگی و اجرایی ، پشتیبان این فعالیت جمعی بود که با همدلی دستگاه های فرهنگی عضو شورای فرهنگی و مشارکت 1600 نفر از مدیران ارشد و میانی دستگاه های فرهنگی برگزار شد، برگزاری نمایشگاه محصولات فرهنگی دستگاههای فرهنگی، برگزاری پنل و کارگاه های تخصصی از برنامه های جانبی این جشنواره و همایش ملی بود .
دبیرخانه دائمی ارتقای کیفیت فرهنگی در سال مزین به دولت و ملت، همدلی و هم زبانی با هدف : فراهم نمودن زمینه مدیریتی، فنّّی و محتوایی لازم در جهت ارتقاء سطح کیفی کلیه فعالیتها، آثار و محصولات دستگاههای عضو شورای فرهنگی در نظر دارد در ادامه راه با هدایت وراهبری، آموزش و توانمندسازی، ارزیابی و الگو سازی و تولید دانش و ادبیات کیفیت فرهنگی با یاری و مشارکت مدیران و کارشناسان دستگاههایفرهنگی عضو شورای فرهنگی به صورت نهادینه به (مهندسی مسائل) دست یابد . دبیرخانه دائمی ارتقاء کیفیت درچهارمین سال فعالیت خود با هدف نایل آمدن به اهداف و ترسیم «مدلی در مسیر تعالی» » با هدایت و راهبری شورای سیاست گذاری ومشارکت جدی بیست و چند دستگاه فرهنگی در تولید دانش و ادبیات کیفیت فرهنگی وتکمیل سند فرادستگاهی اقداماتی را آغاز نموده است. در این مسیر جلسات شورای سیاستگذاری وکمیته علمی ما را به ادبیات علمی حوزه کیفیت فرهنگی نزدیک می کند. این دبیرخانه سومین همایش ملی و دومین جشنواره محصولات و فعالیت های را در 5 و4 خرداد 1394 برنامه ریزی کرده و به پشتوانه رییس محترم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گام جدیدی برداشته است . برگزاری نشست های تخصصی حوزه مطالعات کیفیت فرهنگی برای نمایندگان و پژوهشگران ظرفیت های دستگاهی و دانشگاهی ، راه اندازی ماهنامه تخصصی " نشان کیفیت" ، طراحی سایت دبیرخانه ارتقای کیفیت، پیش بینی کارگروه های تخصصی ، بهرمندی از اساتید مجرب و تولید و چاپ مستندات وکتاب مجموعه مقالات محتوای علمی و همچنین تولید شاخص های ارزیابی محصولات وفعالیت های فرهنگی از برنامه های پیش روی دبیرخانه در سال 94 است.